มูลไส้เดือนแท้คุณภาพดี

มูลไส้เดือนแท้คุณภาพดี
300 บาท / 25กก.

มูลไส้เดือนแท้ คุณภาพดี ผ่านการร่อน ไร้สิ่งเจือปน

เกิดจากธรรมชาติ ปลอดภัย ไร้สารพิษ

ไม่มีกลิ่นเหม็น เหมาะกับพืชทุกชนิด บำรุงพืช บำรุงดิน

– ถุง บรรจุ 4 กก. ราคา 60 บาท (2ถุง 100บาท)
– กระสอบ บรรจุ 25 กก. ราคา 300 บาท
– ตัน 10,000 บาท

*** จัดส่งถึงหน้าบ้านทั่วประเทศ ด้วยขนส่งเอกชน ***

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/PhasukEarthworm/

ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ