มูลไส้เดือนแท้100%

มูลไส้เดือนแท้100%
35 บาท / บาท

พิชญาภัคฟาร์ม  ฟาร์มไส้เดือนแท้ 100%ราคากิโลกรัมละ  35  บาท   ช่วยบำรุงพืชผัก  ไม้ผล   ไม้ประดับ  นาข้าว  สวนผัก  โทร 0822988704  พิชญาภัคฟาร์ม