มูลไส้เดือน ฟาร์มนายฉาย

มูลไส้เดือน ฟาร์มนายฉาย
35 บาท / กิโลกรัม
มูลไส้เดือนแท้ 100% ผ่านกระบวนการย่อยมูลวัวนม และขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนพันธุ์เอเอฟ ทำให้ได้ปุ๋ยหมักที่มีจุลินทรีย์มีประโยชน์มากมายสำหรับพืชสามารถนำไปใส่บำรุงต้นไม้ ผัก ผลไม้สำหรับบ่อกุ้ง บ่อปลา ใช้เตรียมบ่อ เพื่อสร้างแพลงตอน ปรับค่า PH และสีน้ำขนาด1กิโลกรัม ถุงละ 35บาท 3ถุง100บาทสั่งจำนวนมาก หรือเป็นตัน