มูลไส้เดือน100%

มูลไส้เดือน100%
35 บาท / กิโลกรัม
มูลไส้เดือน100% เลี้ยงโดยมูลวัวผลิตเพื่อใช้เองในสวน และมีแบ่งขายทั้งปลีกและส่ง ราคา35บาทต่อกิโลกรัม
ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ