สลัดออแกนิค

สลัดออแกนิค
150 บาท / กิโลกรัม
สลัดออแกนิค ตัดใหม่ กรอบ สด ไม่ขมจากฟาร์มปากช่อง