สับปะรดภูเก็ต

สับปะรดภูเก็ต
50 บาท / ลูก

สับปะรดภูเก็ต

ผลสดใหญ่  50 บาท
ผลปอกใหญ่ 60 บาท
ผลสดเล็ก 30 บาท
ผลปอก 40 บาท 

1,000