ส้มโอ ทองดี

ส้มโอ ทองดี
55 บาท / กรัม

ขายราคาส่ง เหมาสวน 1 ตันขึ้นไป สวนสามารถรองรับความต้องการได้ถึง 250 ตัน ติดต่อ โอม