หัวเชื้อข้าวฟ่าง

หัวเชื้อข้าวฟ่าง
8 บาท / ชิ้น

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดภูฐานดำก้านยาว เชื้อฟู แข็งแรง
ปราศจากเชื้อรา เดินสวย