องุ่นแดงไร้เมล็ดออสเตรเลียเกรดพรีเมียมราคาส่ง

องุ่นแดงไร้เมล็ดออสเตรเลียเกรดพรีเมียมราคาส่ง
120 บาท / กิโลกรัม

องุ่นแดงไร้เมล็ดออสเตรเลียหวานกรอบ
ราคาส่งกิโลกรัมละ 130บาท
ปลีกโลละ 180บาท
ยกกล่อง 1250บาท (10โล)
นำเข้าแท้100%