เชื้อราไตรโคเดอร์มา

เชื้อราไตรโคเดอร์มา
195 บาท / กรัม
เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นจุลินทรีย์ที่กระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่า โคนเน่า โรคผลเน่า ของทุเรียน พริกไทย พืชตระกูลส้ม มะนาว มะละกอ สับปะรด ยางพารา โรคกล้าเน่ายุบตายในพืชตระกูลแตง พริก มะเขือ มะเขือเทศ มะละกอ ผักต่างๆ และไม้ดอกไม้ประดับ โรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคเมล็ดด่าง เป็นต้น