เมลอน กิโลกรัมละ 109 บาท

เมลอน กิโลกรัมละ 109 บาท
109 บาท / กิโลกรัม

เมล่อน สายพันธุ์กรีนแมน และกรีนเน็ตลายจะเป็นตาข่าย นูน เด่นชัด ราคากิโลละ 109 บาท

100
ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ