เมล็ดกระเทียมต้น

เมล็ดกระเทียมต้น
20 บาท / ชุด
ขายเมล็ดพันธุ์กระเทียมแท่ง (กระเทียมต้น,กระเทียมฝรั่ง) ชุด100 เมล็ด 20 บาท คนละแบบกับกระเทียมที่คนไทยใช้ทำอาหาร