เมล็ดพันธุ์มะละกอดำเนินแท้

เมล็ดพันธุ์มะละกอดำเนินแท้
300 บาท / ชุด
เมล็ดพันธุ์มะละกอดำเนิน พันธุ์แท้ ต้นเตี้ยเมล็ดใหม่เก็บผลผลิตต้นปี 2560 สนใจแจ้งเบอร์ติดต่อ ด้วยระบบสอบถามข้อมูลของทางเว็บไซต์