เมล็ดพันธุ์ ข้าวเหนียวดำ ขาย กก.ละ 40 บาท

เมล็ดพันธุ์ ข้าวเหนียวดำ ขาย กก.ละ 40 บาท
40 บาท / กิโลกรัม

เมล็ดพันธุ์ ข้าวเหนียวดำ ขาย กก.ละ 40 บาท อัตราการงอก มากกว่า 90%