แก่นฝาง

แก่นฝาง
60 บาท / กิโลกรัม

แก่นฝาง 

ราคา 60 บาท / กิโลกรัม