แม่ปุ๋ยเกล็ดสูตร 0-52-34-โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต-อิสราเอล

แม่ปุ๋ยเกล็ดสูตร 0-52-34-โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต-อิสราเอล
1,655 บาท / 1

สูตร 0-52-34 โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต 
-ส่งเสริมการทำงานของระบบราก 
-ช่วยสะสมอาหาร และสร้างเนื้อ 
-เสริมการติดอก เร่งการออกดอก 

-เร่งการเข้าสี เสริมรสชาติ 
-แก้ปัญหาขาดธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม

----------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติมโทร

โทร. 091-5769281,02-7498597

Line ID : @dtwp

1,000
1

NIM
แผนที่