การแก้ไขอาการรากขดในมะนาว (crooked root)

การแก้ไขอาการรากขดในมะนาว (crooked root)

อาการรากขดเกิดจากกิ่งพันธุ์ถูกทิ้งไว้ในถุงหรือกระถางเป็นระยะเวลานาน เมื่อรากถูกจำกัดพื้นที่ การเจริญเติบโตจะทำให้ระบบรากที่อยู่ในถุงขดและวนอยู่ภายในถุง มีการม้วนและพันกัน ถ้าหากนำออกจากุงแล้วปลูกเลยโดยไม่มีการล้างและจัดรากก่อน จะทำให้ต้นมะนาวหรือกิ่งพันธุ์มีอาการนิ่ง ไม่โตหรือเรียกว่านั่งหลุม การแก้ไขคือล้างรากเอาวัสดุปลูกออกแก้หรือจัดเรียงรากให้แยกจากกันไม่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อน อาจจะมีการเล็มในส่วนที่ไม่สามารถแกะได้หรือเป็นปม ส่วนบนของกิ่งก็สามารถเล็มทิ้งได้แต่ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของทั้งต้น(รากและกิ่ง) จากนั้นลงปลูกโดยจัดเรียงรากให้แผ่ออกในทุกทิศทางชี้ออกนอกต้น กลบด้วยวัสดุปลูก ปักไม้ทำมุมประมาณ 60 องศากับพื้นดินผูกเชือกเพื่อป้องกันให้กิ่งพันธุ์ล้มหรือรากขาด จากนั้นรดน้ำตามทันทีเพื่อให้รากเกาะกับวัสดุ การเจริญเติบโตของต้นมะนาวก็จะดี และแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง

ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี อาจารย์ที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นอย่างยิ่งครับ


ที่มา http://www.kasetporpeang.com

ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ