เปิดอบรมการเลี้ยงกวางเบื้องต้น โดย ฟาร์มสวนป่าหนองเขื่อน

เปิดอบรมการเลี้ยงกวางเบื้องต้น โดย ฟาร์มสวนป่าหนองเขื่อน

สวนป่าหนองเขื่อน

โครงการอบรมผู้สนใจการเลี้ยงกวางเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายในการอบรม 500 บาท จัดอบรม ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ