บริษัท อาหารเสริม จำกัด

บริษัท อาหารเสริม จำกัด (Feed Addition Co.,Ltd) เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจต่อเนื่องของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) 
ขายทั้งอาหารสัตว์และอาหารพืช ที่ได้มาจากกระบวนการผลิตเบียร์และสุรา จนออกมาเป็น By Product ของทางบริษัท

ผลิตภัณฑ์ของเรามีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทดังนี้

1. อาหารสัตว์ 
  - กากข้าวมอลต์แห้ง
  - กากข้าวมอลต์เปียก
  - ยีสต์แห้ง
  - กากส่ามอลต์
  - กากส่าธัญพืช
  - โมลาสยีสต์

2. อาหารพืช 
  - สลัดจ์
  - ขี้เถ้าผง
  - ขี้เถ้าก้อน
  - กากตะกอนส่า
  - กากส่าข้น
  - ขี้เถ้าผงปั้นเม็ด
  - วัสดุปรับปรุงดิน

3. วัตถุดิบอื่นๆ
  - Fusel oil

สามารถเข้าชมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซด์ www.feedaddition.com
ติดตามเพจเราได้ที่ www.facebook.com/feedaddition.thaibev
หรือ ติดต่อสอบถาม โทร. 02-785-7151-6 โทรสาร 02-785-7165