สุรชาติ วรรณโนนาม
  • 0813698335
  • เข้าร่วมกับเราเมื่อ 07 May 2017

เราดำเนินตามวิถีทางเกษตรยุคใหม่ ตามรอยของพ่อ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเกษตร ให้ได้ผลผลิตที่ดี นอกจากนี้สวนของเรายังเป็นที่ทำการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สามารถแวะมาเยี่ยมชมสวนกันได้ครับ