บริษัท เคไอเค อโกรเทรด จำกัด

บริษัทจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลง อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์ และ อุปกรณ์การเกษตร