คุณสยาม ปัญญา

จำหน่ายสินค้าเกษตร ปุ๋ย ดินไส้เดือน เมล็ดพันธุ์, ธัญพืช, ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว, ถั่วลิสง, ถั่วแดง, ถั่วดำ ใหม่สดจากสวนทุกปี ราคาถูกเป็นกันเอง สนใจติดต่อ: คุณสยาม 064-7828218 บีนการ์เด้นเชียงใหม่