ภูมิใจ น้ำหมักชีวภาพ

ใช้ได้กับพืชทุกชนิด บำรุงราก ลำต้น ใบ ดอกและผล
ภูมิใจอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารเสริมสำหรับพืชและยังช่วยปรับโครงสร้างดินจากการเสื่อมสภาพให้ดินโปร่งและร่วนชุย
ภูมิใจยังมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายหินปูนและสลายการยึดเกาะของดินเหนียวที่แน่น
ที่เรียกว่าดินดาน ทำให้ดินร่วนซุย รากพืชแผ่ขขายได้ดีเพิ่มอัตราการหายใจของพืช 
พืชแข็งแรง เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น