กล้วยหอมเกรดพรีเมี่ยม

กล้วยหอมเกรดพรีเมี่ยม
100 บาท / กิโลกรัม
รายละเอียดสินค้า : สวนธรรมเธียรกุล
1,000