กิ่งชะอม สวนแสงเดือนฉาย

กิ่งชะอม สวนแสงเดือนฉาย
7 บาท / 100g
กิ่งชะอม รากเดินมากมาย แตกยอดอ่อนแล้ว พร้อมลงปลูก ชำลงถุงขนาด 2 นิ้ว ราคา 7.00 มีกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นเพชรบุรี รากเต็มถุง ราคาถูกมาก 20 บาท