กิ่งมะนาวแป้น พันธ์บ้านแพ้ว

กิ่งมะนาวแป้น พันธ์บ้านแพ้ว
50 บาท / ต้น
สวนยายใบขายกิ่งตอน กิ่งชำ มะนาวแป้น พันธ์บ้านแพ้ว มีความสูงตั้งแต่ 30-80 ซ.ม. ( กิ่งตอน 40 บาท กิ่งชำ 50 บาท )จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะนาว ต้นโตไว ลูกดก ผลใหญ่ น้ำเยอะ กลิ่นหอม เปลือกบางรสชาติดี กิ่งพันธุ์คุณภาพสนใจ