ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ขนาด 500 กรัม ตรา ชิดภิรมณ์

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ขนาด 500 กรัม ตรา ชิดภิรมณ์
40 บาท / กรัม
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ขนาด 500 กรัม ตรา ชิดภิรมณ์
100