งาขี้ม้อน

งาขี้ม้อน
250 บาท / กิโลกรัม

งาขี้ม้อน งาม่อน หรือ งาหอม งามีโอเมก้า 3 และแคลเซียมสูง สำหรับ ทานเมล็ดสด ทำคุกี้ ข้าวเหนียวคลุกงา หรือประยุกต์ทำอาหารอื่นๆ

ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ