ชาเห็ดหลินจืออบแห้ง

ชาเห็ดหลินจืออบแห้ง
199 บาท / ห่อ
เกษตรเจ้าคุณ เห็ดหลินจือ ราชาแห่งสมุนไพร ถุงขนาด  199  บาท  บรรจุเห็ดอบแห้ง  50  กรัม
1,000