มะขามป้อม

มะขามป้อม
35 บาท / กิโลกรัม

ไม่มีบริการส่ง แพ็คโลจิสติกได้ มารับซื้อถึงสวนมีคนช่วยเก็บ