มะพร้าวน้ำหอม พันธ์บ้านแพ้ว

มะพร้าวน้ำหอม พันธ์บ้านแพ้ว
200 บาท / ต้น
สวนยายใบขายพันธ์มะพร้าวน้ำหอม 100% ต้นเตี้ย พันธ์บ้านแพ้ว ในถุงเพาะ 8 *19" ต้นสูงประมาณ 1 – 1.20 เมตร ต้นละ 200 บาท (มีของพร้อมส่งค่ะ)