มะพร้าวน้ำหอม 100% ต้นเตี้ย พันธ์บ้านแพ้ว

มะพร้าวน้ำหอม 100% ต้นเตี้ย พันธ์บ้านแพ้ว
80 บาท / ต้น
สวนยายใบขายพันธ์มะพร้าวน้ำหอม 100% ต้นเตี้ย พันธ์บ้านแพ้ว สูง 30-50 ซ.ม.
ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ