มะละกอฮอลแลนด์ อินทรีย์

มะละกอฮอลแลนด์ อินทรีย์
50 บาท / กิโลกรัม
มะละกอฮอลแลนด์อินทรีย์ Organic PapayaNon Gmoปลูกแบบผสมผสาน ธรรมชาติ ไร้สารเคมี