เมลอน วัฒนศักดิ์ ลือชัย กิโลกรัมละ 100 บาท

เมลอน วัฒนศักดิ์ ลือชัย กิโลกรัมละ 100 บาท
200 บาท / กิโลกรัม
วัฒนศักดิ์ ลือชัย ราคาขาย กิโลกรัมละ 200 บาท
100