เมล็ดกระหล่ำดอก

เมล็ดกระหล่ำดอก
20 บาท / ซอง

กะหล่ำดอกเป็นผักที่ต้องมีความชำนาญและรู้วิธีปลูกที่ถูกต้องจึงจะได้ผลผลิตดี ในระยะแรกเมืองไทยไม่มีความสำเร็จในการปลูกกะหล่ำดอกเท่าใดนัก ต่อมามีการทดลองและปรับปรุงวิธีการปลูก จึงรู้ว่ากะหล่ำดอกต้องการการปฏิบัติรักษาขณะเจริญเติบโตที่ยุ่งยากพอสมควร ส่วนของกะหล่ำดอกที่นำมาบริโภคนั้น คือส่วนที่อัดตัวกันแน่นด้านบนของลำต้น มีสีขาว หรือสีครีมอ่อน ส่วนนั้นเรียกว่าเป็นส่วนที่จะให้กำเนิดช่อดอกของกะหล่ำอีกทีหนึ่ง ดังนั้น ส่วนที่รับประทานจึงไม่ใช่ดอกที่แท้จริง เมื่อส่วนนี้แก่จึงจะมีช่อดอกยืดมาจากส่วนนี้อีกทีหนึ่ง กะหล่ำดอกมีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอร์เรเนียน เท่าที่ปลูกกันในเมืองไทยมีหลายพันธุ์ แบ่งออกเป็นพันธุ์หนัก พันธุ์กลางและพันธุ์เบา พันธุ์เบามีอายุประมาณ 50-65 วัน หลังจากการย้ายกล้าถึงเก็บเกี่ยว พันธุ์หนักมีอายุประมาณ 70-90 วัน ส่วนพันธุ์กลางมีอายุประมาณ 65-75 วัน แต่ละชนิดมีลักษณะของหัวแตกต่างกันออกไป อาจกลมหรือแบน พันธุ์ที่เป็นที่นิยมของตลาดมักมีขนาดกลม สีข่าวผ่อง และมีใบหุ้ม ดอกมาก ผิดของดอกเรียบ

ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ