เมล็ดตั้งโอ๋

เมล็ดตั้งโอ๋
15 บาท / ซอง

ตั้งโอ๋ (Garland Chrysanthemum) เจียใต๋ ตั้งโอ๋เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคคุมความงอก 98%จาก บจก.เจียใต๋แหล่งรวบรวม ประเทศฮ่องกง

ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ