เมล่อน พันธุ์จันทร์ฉาย THONG MELON

เมล่อน พันธุ์จันทร์ฉาย THONG MELON
200 บาท / ลูก

THONG MELON เมล่อน พันธุ์จันทร์ฉายราคาขายปลีกลูกละ 200 บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

ขายส่งลูกละ 160 บาท (มารับหน้าสวน)ราคาขายปลีกจัดส่งต่างจังหวัด 5 ลูกขึ้นไป (ค่าส่งฟรี)

5,000