เรดโอ๊ค

เรดโอ๊ค
100 บาท / กิโลกรัม
ต้นละ 30 บาทส่ง 100 บาท/กิโลกรัม