ม.อุบลฯชวนเที่ยว! งานเกษตรอีสานใต้ พบนวัตกรรมและสินค้าเกษตรเพียบ!

ม.อุบลฯชวนเที่ยว! งานเกษตรอีสานใต้ พบนวัตกรรมและสินค้าเกษตรเพียบ!

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ มากมาย เช่น ตลาดนัดสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ โคก – หนอง – นา ปลาสวยงาม ทุ่งดอกไม้หลากสี ลานสวนบ้านสวย สวนศิลป์กินได้ ฟักทองยักษ์ อุโมงค์พืชผัก การแสดงผลผลิตจากการเรียนการสอนของนักศึกษา ผลงานทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชน การบริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเสวนาด้านวิชาการ การแข่งขันทักษะ และประกวดผลผลิตด้านการเกษตร พร้อมชมการแสดงจากนักเรียน นักศึกษาและศิลปิน

จึงขอเชิญชวน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าเที่ยวชมกิจกรรมภายในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน

ข่าวต้นฉบับ : https://www.kasetkaoklai.com


ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ