แก้ปัญหามะนาวราคาถูก สูตรครบ้านแผ้ว

แก้ปัญหามะนาวราคาถูก สูตรครบ้านแผ้ว

ย้อนไปเมื่อเดือนมีนาคม 2555 ชาวสวนมะนาวในพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว และ อ.ดำเนินสะดวก ภายใต้การนำของคุณนิวัติ ปากวิเศษ ได้รวมตัวกันก่อตั้ง สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว-ดำเนิน จำกัด ดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์ขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกปลูกมะนาว 1,800 ราย พื้นที่ 13 จังหวัด ประมาณ 80,000 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ปลูกมะนาวทั้งในด้านการผลิตและการตลาด โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยทางกลุ่มได้ระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการแปรรูปกว่า 6 ล้านบาท เพื่อแปรรูปมะนาว ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มผลิตอยู่จะมีน้ำมะนาวเข้มข้น 100% และน้ำมะนาวพร้อมดื่ม โดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า “มีนาว” ทางกลุ่มจะซื้อผลผลิตมะนาวไว้ตั้งแต่ช่วงที่มะนาวราคาถูกในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. จากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปแล้วเก็บไว้เพื่อนำออกมาจำหน่ายในช่วงมะนาวราคาสูง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานกว่า  6 เดือนโดยที่คุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลง โดยปีนี้เก็บน้ำมะนาวคั้นน้ำ 100% ไว้ 50 ตัน

สำหรับการให้ผลผลิตของมะนาวนั้น คุณนิวัติ ในฐานะที่ทำสวนมะนาวกว่า 100 ไร่ ทั้งที่ย่านบ้านแพ้ว และขยายไปที่ย่านรังสิตอีก 1 แปลง บอกว่ามะนาวที่จะให้ผลผลิตได้ดีโดยเฉพาะการทำนอกฤดูจะต้องเป็นมะนาวต้นสาว อายุ 3-5 ปี หลังจากนั้นกำลังของต้นจะลดลงไปมาก โอกาสที่ต้นจะโทรมหรือความสำเร็จในการทำให้ออกดอกติดผลก็จะลดลง สำหรับสวนมะนาวทั่วไปจะทำให้มีผลผลิตเก็บทั้งปี ทั้งในและนอกฤดู โดยมะนาวนอกฤดูต้องทำให้ออกดอกช่วง ต.ค.-พ.ย. แต่มะนาวที่สวนคุณนิวัติจะทำให้ออกดอกทุก 40 วัน โดยปกติแล้วเทคนิคการทำดอกของชาวสวนมะนาวรุ่นเก่า ๆจะต้องกักน้ำ รูดใบออกให้ต้นเบาเพื่อให้มีอาหารไปเลี้ยงต้นได้เต็มที่ โดยมะนาวนอกฤดูชาวสวนจะนิยมรูดใบกันในเดือนสิงหาคม-กันยายน แต่ที่สวนคุณนิวิติจะไม่กักน้ำ ไม่รูดใบ เพราะตัดแต่งกิ่งให้ต้นโปร่งอยู่ตลอดอยู่แล้ว และจะบำรุงให้ต้นมะนาวสมบูรณ์ตลอด เมื่อต้นสมบูรณ์ก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตตลอด โดยคุณนิวัติจะทำดอกทุก 40-45 วัน  เพราะมะนาวจะแทงยอดใหม่ทุก 40-45 วัน เมื่อมะนาวแทงยอดอ่อนออกมา พอใบเพสลาดคุณนิวัติจะฉีดไล่ให้ใบแก่พร้อมกันทั้งสวนโดยใช้ปุ๋ยตัวกลาง ตัวท้ายสูง เช่น สูตร 0-18-18 ร่วมกับแมกนีเซียม แคลเซียม หลังจากนั้นอีก 15 วันจึงเปิดตาดอกด้วย ปุ๋ยยูเรียแบบเกล็ด (ไบยูเลตต่ำ) อัตรา 50 กรัม/ 20 ลิตร ร่วมกับจิบเบอเรลลิน 5-10 ซีซี. ถ้ามะนาวบนต้นมีลูกอยู่เยอะ ก็จะใช้อัตรา 10 ซีซี. หลังพ่นไม่เกินอาทิตย์มะนาวก็จะแตกตาดอกออกมาแล้ว

คุณนิวัติ บอกว่าหัวใจสำคัญของการทำมะนาวให้ดกทั้งปีหรือแม้กระทั่งการทำมะนาวนอกฤดูอยู่ที่การทำใบและทำดอกต้องให้ออกพร้อมกันทั้งสวน ถ้าสมมุติว่ามะนาวหนึ่งต้นมี 100 ยอด ถ้าทำดอกแล้วติดดอกเพียง  50 ยอด  อีก 10 วันต่อมาจะมีดอกอีกรุ่นตามมา ซึ่งจะทำให้ดอกรุ่นแรกหลุดร่วง ดังนั้นถ้าจะทำให้ดอกออกพร้อมกันทั้งสวนเป็นรุ่นเดียวกันต้องทำใบ ทำดอกพร้อมกันซึ่งจะทำให้มะนาวออกดอกมากถึง 70-80% เลยทีเดียว ซึ่งการตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มะนาวแตกยอดอยู่ตลอดตามรอบการเจริญเติบโตของมัน หลังเปิดตาดอกจนถึงมะนาวเก็บเกี่ยวได้ก็ประมาณ 5-6 เดือน หลังเปิดตาดอกแล้วมะนาวจะแตกช่อดอกออกมาพร้อมกับใบอ่อน ถ้าช่วงนี้ใบอ่อนแตกมาก ต้องหยุดใบอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มะนาวสลัดดอกสลัดลูก ช่วงนี้จึงต้องเร่งให้ใบอ่อนกลายเป็นใบแก่ โดยช่วงใบเพสลาด ดอกเริ่มโรย เร่งใบแก่อีกรอบโดยใช้ปุ๋ยตัวกลาง ตัวท้ายสูงเหมือนช่วงที่ทำใบ

สำหรับปุ๋ย คุณนิวัติจะให้ก่อนเปิดตาดอก 15 วัน โดยถ้ามีลูกบนต้นเยอะจะใช้ยูเรีย +สูตรเสมอ+ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด สัดส่วน  1-2-2 ช่วงออกดอกให้  8-24-24  ช่วงลูกเล็กใช้ 30-10-10 และก่อนเก็บ 1 เดือน จะเร่งผลโต เปลือกบางโดยใช้ 15-30-30 โดยปุ๋ยที่ให้นี้จะเป็นปุ๋ยเกร็ดซึ่งการละลายน้ำจะดีกว่าปุ๋ยเม็ด เอามาใส่ทางดินแทนการพ่นทางใบ พื้นที่  60 ไร่ ปุ๋ยที่ใส่แต่ละครั้งไม่เกิน 18 วัน ปริมาณการใส่ปุ๋ยแต่ละครั้งจะใช้ปุ๋ยเคมี 1.5 ตันทั้งสวน โดยทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยจะนำมาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์อย่างละครึ่ง แล้วจึงใส่ให้กับต้นมะนาว

คุณนิวัติ บอกว่าที่สวนจะให้ความสำคัญกับการให้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นอย่างมากเพราะปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้มะนาวเติบโตดี ต้นแข็งแรง โดยทุกอาทิตย์คุณนิวัติจะรดปุ๋ยปลา พื้นที่ทั้งสวนจะใช้ปุ๋ยปลาครั้งละ 60 ลิตรมาละลายน้ำรดไปพร้อมเรือรดน้ำ นอกจากนี้ก็จะให้ ฮิวมิก อีเอ็มคุณภาพสูงมาสลับให้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ดีอยู่ตลอดซึ่งจะทำให้ต้นมะนาวดูดกินปุ๋ยได้ดีอีกด้วย

ส่วนยาแมลง จะพ่น 10 วันครั้ง โดยสารเคมีหลักๆ จะใช้อิมิดาคลอพริด  ฟิโปรนิล(เอสเซนด์) เมโทมิล ยืนพื้น ส่วนยาป้องกันเชื้อราและแคงเกอร์ ที่สวนจะใช้ยาฆ่าเชื้อกลุ่มไอออนิก (ซาลิคไซลิก แอซิด) คาร์เบนดาซิม ร่วมกับไตรโคเดอร์มา ที่สวนก็จะมีแคงเกอร์ระบาดเหมือนกันแต่ไม่มาก คุณนิวัติบอกว่า แคงเกอร์กับมะนาวเป็นของคู่กัน ก็ต้องปล่อยให้เป็นบ้าง

การตัดแต่งกิ่ง จะตัดแต่งหนักๆ ปีละครั้ง ช่วงหลัง เม.ย.แล้ว โดยจะตัดให้โปร่งเลย ซึ่งก็ใช้เวลาตัดแต่งนานเกือบเดือน กว่าจะเสร็จ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่ามะนาวของคุณนิวัติจะต้นโปร่งกว่าสวนมะนาวทั่วไป ที่สำคัญก็คือติดดกมากๆ โดยเฉพาะในทรงพุ่ม มะนาวติดผลดกกระจายทั่วทรงพุ่มเลยทีเดียว

ในส่วนของการให้ผลผลิตของมะนาวนั้นคุณนิวัติบอกว่า มะนาวหนึ่งรุ่นจะสามารถเก็บผลผลิตต่อเนื่องกันประมาณ  20-30 วัน สำหรับการคัดเกรดปกติมะนาวในท้องตลาดทั่วไปจะคัด 4 ขนาดหรือ 4 เบอร์ คือ เบอร์ 700 (1 ลัง มี 700 ลูก) เบอร์ 600, 500, 400

จุดเด่นของมะนาวสวนคุณนิวัติ ก็คือ น้ำเยอะ กลิ่นหอม เปลือกบาง แม้จะเป็นมะนาวลูกเล็กหรือมะนาวในช่วงแล้งที่สวนทั่วไปแทบไม่มีน้ำแต่ที่นี่น้ำยังเยอะ เปลือกบางเหมือนมะนาวลูกโต ซึ่งคุณนิวัติบอกว่าเป็นผลมาจาก ปุ๋ยที่ให้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ค่อนข้างเยอะและปุ๋ยทำให้เปลือกบางที่ให้ช่วงท้าย สวนมะนาวทั่วไปขนาดเบอร์ 700 มักไม่ค่อยมีน้ำทำให้ตลาดแทบไม่อยากซื้อเลยทีเดียว แต่ที่นี่พ่อค้าจะซื้อทุกเบอร์

อยากได้ข้อมูลการแปรรูปมะนาว หรือการทำมะนาวนอกฤดู สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนิวัติ ปากวิเศษ โทร.081-8061073…พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้

ที่มา http://www.kasetkaoklai.com

ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ